СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

 • Курс по колпоскопия-НИО-София
 • Курс по онкогинекология-НИО-София
 • Курс по оперативна техника- НИО и НИАГ-София
 • Курс по диагностика на заболяванията на млечната жлеза-НОЦ-София.
 • Курс по диагностика и лечение на злокачествените заболявания на млечната жлеза-НОЦ
 • Индивидуално обучение по урология-ВМИ Пловдив
 • Индивидуално обучение по съдова хирургия- ВМИ Пловдив
 • Европейско училище по онкология-НИО-София
 • Конгрес по онкология-София-1997г. и всички конгреси провеждани след тази година
 • Конференция по онкология-София- 2004г. и всички конференции провеждани след тази година
 • Конференции по онкогинекология - всяка година
 • Конференции по обща гинекология - всяка година
 • Конференции по ин витро забременяване - всяка година
 • Лекционни курсове в системата на продължителната квалификация.

ПУБЛИКАЦИИ:


Милиева E., Г. Белев, А. Сренц, В. Видев.
Физиологичен тест in vitro с гладко-мускулни ивици от човешка маточна шийка след конизация.
Трудове на научна сесия - Русенски университет, 40, 6, 73-7, 2003.

Belev G., E. Milieva, V. Videv, A. Srentz.
An electrical field stimulation study of smooth muscle samples from normal and cancer cervix.
Scripta Sci. Med. 29, Suppl. 4, 75-8, 1997.

Г.Белев, Е.Милиева, В.Видев, А.Сренц.
Изследване на гладко-мускулни ивици от нормален и раков цервикс с електрична полева стимулация.
35 год. Варненски Медицински Университет,1997 Варна, р.17.

Videv V., E. Milieva, G. Belev, A. Srentz.
The angle of conization and the response of normal and cancer cervix smooth muscle samples to KCl depolarization.
Scripta Sci. Med. 29, Suppl. 4, 79-82, 1997.

Видев В., Е. Милиева, Г. Белев, А. Сренц.
Отговорът на гладко-мускулни ивици от нормален и раков цервикс на KСl-деполяризация в зависимост от ъгъла на конизация.
35 год. Варненски Медицински Университет,1997 Варна, р.17.

Видев В., E. Милиева, Г. Белев, А. Сренц.
Опит за пост-оперативен физиологичен скрининг на гладко-мускулни ивици от човешка маточна шийка.
Онкологични дни, София 1997.

аг преглед, аг услуги, гинеколог, лекар Услуги предлагани от доктор Видев

специалист акушер-гинеколог и онколог